Gas lạnh, Dầu lạnh, Hóa chất

Keo đổ mạch 602
Keo đổ mạch 602
Giá: Liên hệ
Keo đổ mạch 704
Keo đổ mạch 704
Giá: Liên hệ
Keo đổ mạch 705
Keo đổ mạch 705
Giá: Liên hệ
Keo đổ mạch AB
Keo đổ mạch AB
Giá: Liên hệ
Gas lạnh R134a Supon 3.4Kg/ Bình
Gas lạnh R134a Supon 3.4Kg/ Bình
Giá: Liên hệ
Gas lạnh R134a Supon 13.6kg/ Bình
Gas lạnh R134a Supon 13.6kg/ Bình
Giá: Liên hệ
Gas lạnh R32a Supon 7kg/ Bình
Gas lạnh R32a Supon 7kg/ Bình
Giá: Liên hệ
Gas lạnh R32a Supon 3.0 Kg/ Bình
Gas lạnh R32a Supon 3.0 Kg/ Bình
Giá: Liên hệ
Gas lạnh R410a Supon 2.8 Kg/ Bình
Gas lạnh R410a Supon 2.8 Kg/ Bình
Giá: Liên hệ
Gas lạnh R410a Supon 11.3kg/ Bình
Gas lạnh R410a Supon 11.3kg/ Bình
Giá: Liên hệ
Gas lạnh R600a Supon 6.5kg/ Bình
Gas lạnh R600a Supon 6.5kg/ Bình
Giá: Liên hệ
Gas lạnh R410a Freon (Mỹ)  11.3kg/ Bình
Gas lạnh R410a Freon (Mỹ) 11.3kg/ Bình
Giá: Liên hệ
Gas lạnh R134a Freon (Mỹ) 13.6kg/ Bình
Gas lạnh R134a Freon (Mỹ) 13.6kg/ Bình
Giá: Liên hệ
Gas lạnh R22 Trung Quốc 13.6kg/ Bình
Gas lạnh R22 Trung Quốc 13.6kg/ Bình
Giá: Liên hệ
Gas lạnh R22 (Gas Ấn) 13.6kg/ Bình
Gas lạnh R22 (Gas Ấn) 13.6kg/ Bình
Giá: Liên hệ
Gas lạnh R22 Trung Quốc 5Kg/ Bình
Gas lạnh R22 Trung Quốc 5Kg/ Bình
Giá: Liên hệ
Cồn lạnh dùng để xử lý tắt ẩm nghẹt ga PKTL02
Cồn lạnh dùng để xử lý tắt ẩm nghẹt ga PKTL02
Giá: Liên hệ
Khử mùi tủ lạnh 3 gói/hộp PKTL07
Khử mùi tủ lạnh 3 gói/hộp PKTL07
Giá: Liên hệ
Nước tẩy Sumo chất tẩy rửa (700g/chai) PKTL12
Nước tẩy Sumo chất tẩy rửa (700g/chai) PKTL12
Giá: Liên hệ
Hàn the môi chất hàn PKTL21
Hàn the môi chất hàn PKTL21
Giá: Liên hệ
Nước rửa dàn Supon dạng xịt PKTL22
Nước rửa dàn Supon dạng xịt PKTL22
Giá: Liên hệ
Nước rửa dàn Supon dạng nắp giật PKTL23
Nước rửa dàn Supon dạng nắp giật PKTL23
Giá: Liên hệ
Nước rửa dàn Supon dạng nắp đổ PKTL24
Nước rửa dàn Supon dạng nắp đổ PKTL24
Giá: Liên hệ
Dầu lạnh R134a dùng cho gas 134 PKTL25
Dầu lạnh R134a dùng cho gas 134 PKTL25
Giá: Liên hệ
Dầu gấu dùng cho nhiều loại gas PKTL26
Dầu gấu dùng cho nhiều loại gas PKTL26
Giá: Liên hệ
Dầu lạnh Suniso PKTL27
Dầu lạnh Suniso PKTL27
Giá: Liên hệ
Dầu lạnh Total PKTL28
Dầu lạnh Total PKTL28
Giá: Liên hệ
Thuốc hàn đồng CJ301
Thuốc hàn đồng CJ301
Giá: Liên hệ
Thuốc hàn đồng hỗn hợp tốt PKTL30
Thuốc hàn đồng hỗn hợp tốt PKTL30
Giá: Liên hệ
Gas lon 410 loại 650g PKTL31
Gas lon 410 loại 650g PKTL31
Giá: Liên hệ

1 2  >   >>  
0972 625 896